جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

جملات ناب
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

با کودکان چگونه رفتار کنیم
چگونه بر ترس هایمان غلبه کنیم؟
⚫-آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد/هرکسی را آنچه لایق بود داد.((سعدی))

اگر در درون از صفات و خصوصیات خوبی،مانند گذشت ،صفا و صمیمیت بهره مند باشید،عوامل بیرونی نمی توانند صلح و آرامش تان را به هم بزنند.((دالایی لاما))

⚫-باید اعتراف کنیم منبع بدبختی ما دنیایی است که در سینه داریم،نه دنیایی که ما را احاطه کرده است.((لرد آویبوری))

⚫-وقتی اقدامی را انجام می دهید،طوری انجام دهید که انگار تمام دنیا تماشایتان می کنند.((توماس جفرسون))

⚫-افراد شجاع شاید برای همیشه زندگی نکنند،ولی افراد محتاط اصلا زندگی نمی کنند.((ریچارد برانسون))

⚫-موفقیت مانند ستونی است که نیمه ی راه آن به سمت بالا پر از روغن است.می توانید تمام راه را به پایین بلغزید یا اینکه مبارزه کنید تا به بالای آن برسید..((شان پال))

⚫-هرچیزی هستید،در آن خوب باشید.((آبراهام لینکن))

⚫-ماه را نشانه بگیر،حتی اگر تیرت خطا برود،در میان ستارگان فرود خواهد آمد.((لس براون))

⚫-همیشه برای تسلیم شدن زود است.((نورمن وینسنت پیل))

⚫-هرگاه وسوسه شدی که به شیوه ی قدیمی عمل کنی،از خودت بپرس که می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده.((دیپاک چوپرا))

⚫-نمی توانید به عقب برگردید و شروع را عوض کنید،ولی می توانید از جایی که هستید آغاز کنید و پایان را عوض کنید.((سی اس لوئیس))

⚫-اگر تسلیم نشوید،هنوز شانس دارید.تسلیم شدن بزرگترین ناکامی است.((جک ما))

⚫-از اینکه خوبی ها را رها کنید تا به عالی ترین ها برسید هراس نداشته باشید.((جان دی راکفلر))

⚫-اگر برنده شوی نیازی نداری شرح دهی،اما اگر بازنده شوی بهتر است آنجا نباشی تامجبور نباشی شرح دهی.((آدولف هیتلر))

⚫-شجاعت مزیتی بالاتر از دوست داشتن است،در بهترین شرایط دوست داشتن شجاعت می خواهد.((پل تیلیش))

⚫-یک بار بیشتر زندگی نمی کنی،پس خوب زندگی کن.

⚫-اگر خسته شدی یاد بگیر استراحت کنی نه اینکه کنار بکشی.

⚫-ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم نیست،تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم خدا هست.((آلبر کامو))

جملات زیبا
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

⚫-همه ی رویاهایمان می توانند به حقیقت بپیوندند اگر شهامت دنبال کردنشان را داشته باشیم.((والت دیزنی))

⚫-موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن شور و انگیزه.((وینستون چرچیل))

⚫-تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد هدف است.

⚫-همیشه سکوت نشانه ی تأیید حرف طرف مقابل نیست.گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست.

⚫-هیچ مترسکی را شبیه به گرگ نساختند.شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند.به گمانم ترسناکتر از آدمیزاد نیافتند.

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer