چگونه دنیا را به کام خودمان کنیم

چگونه دنیا را به کام خودمان کنیم

موفقیت
چگونه دنیا به کاممان شود

چگونه دنیا را به کام خودمان کنیم.برای اینکه دنیا به کام مان شود یا در امور زندگی و شغلی موفق باشیم تلاش به تنهایی کافی نیست.نیاز به یک سری موارد و رعایت نکاتی خاص هست که در صورت انجام و عمل به این قوانین رسیدن به خواسته ها و اهداف راحت تر و نزدیک تر می شویم.

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر ،باد،خورشید،ماه،آسمان و فرشتگان قرار می گیرید.برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و تعالی باید ده قانون را در نظر داشته باشید:

چند ضرب المثل زیبا
تاثیر ذهن و عوامل درونی بر سعادت انسان
بخشندگی و قدرشناسی و یاری رساندن به دیگران

1- قانون خلاء(خالی شدن):

هر انسانی که خالی شود ،قدرتمند می شود. خالی شوید از کینه ،حسد،دروغ، نفرت،گناه علم و محبت. هر چه دانش داریم به دیگران یاد بدهیم تا برای ورود علم جدید باز شود.

2-قانون جریان و حرکت:

هر چیزی که جاریست قوی تر است و هر جا سکون باشد فقر است. آب زلال هم اگر چند روز در جایی بماندبه مرداب تبدیل می شود.

3-قانون نظم :

در زندگی روی نظم حر کت کنید تا مغزتان هم به این نظم عادت کند هدف هایتان را بنویسید و با نظم انجام دهید و باور کنید که با فعالیتهای منظم به نتیجه مضاعف می رسید.

 

4-قانون پاکی:

یکی از قوانین مهم طبیعت،پاکی است موهبت های الهی جذب ناپاکی ها نمی شوند.گناه،نا پاکی است و عمر انسان را کم می کندو موهبت های الهی را جذب نمی کند .

5- قانون بارش:

ببارید مهر،ببارید علاقه،ببارید احترام ،ببارید دوستی ،ببارید عشق ،ببارید خنده ،ببارید امید.جهان هستی ،جهان بخشش است هر قدر دریاها بخار آب بیشتری بفرستند باران بیشتری جذب خواهند کرد.

6- قانون سحر خیزی:

تمام گیاهان در اولین ساعات روز فتوسنتز می کنند.هر چه سحر خیز باشید رزق شما بیشتر است.طول عمر زیاد ،شادمانی ،نشاط ،زیبایی و آرامش در سحر خیزیست.

7-قانون جمع:

یکی از راههای هم سو شدن با کائنات ،قانون جمع است .باهم غذا بخورید ،باهم دعا کنید ،با هم نماز بخوانید، باهم بازی کنید.تنهایی ،افسردگی ،بیماری و ناهماهنگی با جهان هستی ،فقرو فلاکت می اورد.

8-قانون هماهنگی(رهایش):

هماهنگی یعنی بخشش،یعنی رهایش.از ناسپاسی دیگران نرنجید .خودتان سپاسگزار باشید.با جهان هستی هماهنگ باشید ببخشید تا بخشیده شوید.

9-قانون تنوع:

دنبال تازه ها بگردید.تنوع انسان را به آرامش می رساند و موهبت های الهی را جذب می کند وقتی تنوع داریم روحیه کار را افزایش می دهد و انرژی بیشتری را جذب میکنیم.

10-قانون کارما:

کارما یعنی اعمال ما بازتاب دارد.هر کار بدی درون شما می ماند و هر کار خوبی به خود شما بر می گردد.سلول های مغز انسان به کلمات مهر آمیز پاسخ مثبت می دهد.
هر ذره ای محبت را می فهمد.

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer