محل حضور اهل قلم

تأثیر تفکرات ما بر زندگی

قلب
تأثیر تفکرات ما بر زندگی

تأثیر تفکرات ما بر زندگی

تأثیر تفکرات ما بر زندگی تفکرات انسان دارای فرکانس خاصی می باشد و جهان هستی بر اساس آن تفکر انسان را در فرکانس مشابه قرار می دهد و به سوی انسان باز می گرداند نه فرکانسی بالاتر و نه پایین تر، دقیقا مشابه
تفکر منفی، موضوعات مرتبط با تفکر منفی را بازتاب داده و فکر مثبت، موضوعات پیرامونی تفکر مثبت را

♦️ یک شخص شاد که در فرکانس شادی قرار دارد، هرگز به آدم های غمگین و افسرده برخورد نخواهد کرد و آنها را نمی بیند چرا که فرکانس آنها چیز دیگریست

♦️ فرکانس مانند رادیو می باشد، فرکانس 990 مگاهرتز بطور مثال مربوط به رادیو فرهنگ می باشد و وقتی شما رادیوی خود را بر روی آن موج تنظیم می کنید، فقط رادیو فرهنگ را می شنوید و نه رادیو پیام را
♦️ جهان هستی دقیقا به همین گونه می باشد و چیزهایی را برای شما تدارک می بینید که شما خواسته اید

زندگی گذشته شما براساس فرکانس ایجاد شده از فکر شما رقم خورده است

از امروز فرکانس خود را افزایش و تغییر دهید تا جایگاه شما در جهان تغییر نماید، تا شرایط جدید و آدم های جدید وارد زندگیتان شوند
درآمد بالاتر، پیشنهادهای کاری بهتر، موقعیت های بهتر و تجربه های بهتر حاصل تغییر فرکانس شما خواهد بود…
فرکانس ذهن خود را اینجا تغییر بده

مدام زمزمه کن
امروز بر روی خواسته‌های خود تمرکز میکنم و میدانم که خداوند، و کائنات تمام خواسته‌هایم را برآورده می‌کنند.

سپاس پروردگار بزرگ

همین حالا شروع کن نه فردا
با کودکان چگونه رفتار کنیم

امروز تمام درهای وفور کائنات را بسوی خود باز میکنم و ایمان دارم که هیجان عشق و شادکامی وجودم را فرا میگیرد.

 

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ، ﺧﺪﺍﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

 

«امروز آنچنان میخندم و از فرصت دوباره زندگی کردن شادم که جهان را به خنده وامیدارم.»

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer