تأثیر تفکرات ما بر زندگی

قلب
تأثیر تفکرات ما بر زندگی

تأثیر تفکرات ما بر زندگی

تأثیر تفکرات ما بر زندگی تفکرات انسان دارای فرکانس خاصی می باشد و جهان هستی بر اساس آن تفکر انسان را در فرکانس مشابه قرار می دهد و به سوی انسان باز می گرداند نه فرکانسی بالاتر و نه پایین تر، دقیقا مشابه
تفکر منفی، موضوعات مرتبط با تفکر منفی را بازتاب داده و فکر مثبت، موضوعات پیرامونی تفکر مثبت را

♦️ یک شخص شاد که در فرکانس شادی قرار دارد، هرگز به آدم های غمگین و افسرده برخورد نخواهد کرد و آنها را نمی بیند چرا که فرکانس آنها چیز دیگریست

♦️ فرکانس مانند رادیو می باشد، فرکانس 990 مگاهرتز بطور مثال مربوط به رادیو فرهنگ می باشد و وقتی شما رادیوی خود را بر روی آن موج تنظیم می کنید، فقط رادیو فرهنگ را می شنوید و نه رادیو پیام را
♦️ جهان هستی دقیقا به همین گونه می باشد و چیزهایی را برای شما تدارک می بینید که شما خواسته اید

زندگی گذشته شما براساس فرکانس ایجاد شده از فکر شما رقم خورده است

از امروز فرکانس خود را افزایش و تغییر دهید تا جایگاه شما در جهان تغییر نماید، تا شرایط جدید و آدم های جدید وارد زندگیتان شوند
درآمد بالاتر، پیشنهادهای کاری بهتر، موقعیت های بهتر و تجربه های بهتر حاصل تغییر فرکانس شما خواهد بود…
فرکانس ذهن خود را اینجا تغییر بده

مدام زمزمه کن
امروز بر روی خواسته‌های خود تمرکز میکنم و میدانم که خداوند، و کائنات تمام خواسته‌هایم را برآورده می‌کنند.

سپاس پروردگار بزرگ

همین حالا شروع کن نه فردا
با کودکان چگونه رفتار کنیم

امروز تمام درهای وفور کائنات را بسوی خود باز میکنم و ایمان دارم که هیجان عشق و شادکامی وجودم را فرا میگیرد.

 

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ، ﺧﺪﺍﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

 

«امروز آنچنان میخندم و از فرصت دوباره زندگی کردن شادم که جهان را به خنده وامیدارم.»

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer