این آدم های خوب

انسان خوب
این آدم های خوب

انسان هایی که بوی ناب انسانیت می دهند

آدم ها می توانند دنیا را جای بهتری کنند برای زندگی کردن و برای زنده بودن و نفس کشیدن

دنیا را چیزهای کوچک می سازد، چیزهای کوچکی مثل:

دوستی که همیشه موقع دست دادن ،قبل از رها کردن دست تو با نوک انگشتانش به دست های تو یک فشار کوچک می دهد. همان فشار کوچک دوستانه چیزی کم از یک بوسه ندارد.

راننده تاکسی ای که حتی وقتی در ماشینش را خیلی محکم می بندی به جای عصبانیت و داد و هوار کردن مهربانانه به تو می گوید ، روز خوبی داشته باشی…

آدم هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشم شان می اندازی ، دستپاچه رو بر نمی گردانند، مهربانانه نگاهت می کنند و لبخند زیبایی به نگاه تو هدیه می دهند.

آدم هایی که حواس شان به افراد خسته ی توی مترو هست ، بهشان جا می دهند تا ذره ای از بار خستگی را از روی دوش آنها بردارند.

آن هایی که اگر دستی جلوی شان برای تراکت دادن دراز شد آن را رد نمی کنند.هر چه باشد با لبخند می گیرند و یادشان نمی رود همیشه چند متر جلوتر سطلی هست ، سطل هم اگر نبود می شود کاغذ را تا کرد و در جیب گذاشت تا بعد…

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند،مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود ،گاهی کتابی ،شاخه ی گلی،یا یک چیز مورد علاقه ی یک دوست….

همیشه امیدوار باش

چه زمانی برای کودک کتاب بخریم

جملات ناب از کتاب های مختلف

آدم هایی که سر چهار راه پشت چراغ قرمز،از دخترک گل فروش نرگس نوبرانه می خرند تا با گل به خانه بروند…

آدم هایی که گاهی با یک پیامک به دوستان یاد آوری می کنند که هنوز چقدر برای او عزیز هستند و همیشه به یاد آن هاست….پیامک هایی از جنس مهر از جنس محبت از جنس دوست داشتن…حتی اگر از کسی دلخور باشد…

آدم هایی که حواس شان به حیوانات این مخلوقات زیبای خدا هم هست،سگ ها گربه ها ،پرنده ها و…

آدم هایی که در جمع خیلی زود کنار خود برای تو جا باز می کنند تا کنارشان بنشینی تا غریبی نکنی و راحت باشی…

آدم هایی که همیشه روی لب های شان لبخند نشسته است تا دیگران را هم بخندانند…

آدم هایی که با تمام خستگی ها و دغدغه ها و مشکلات ، شاد هستند تا دیگران هم شاد باشند….

آدم هایی که آنقدر خوب هستند که هیچ وقت به خاطر خوب بودنشان از یادمان نمی روند…

آدم هایی که بوی ناب انسانیت می دهند……..

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer