محل حضور اهل قلم

جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

جملات ناب
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

با کودکان چگونه رفتار کنیم
چگونه بر ترس هایمان غلبه کنیم؟
⚫-آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد/هرکسی را آنچه لایق بود داد.((سعدی))

اگر در درون از صفات و خصوصیات خوبی،مانند گذشت ،صفا و صمیمیت بهره مند باشید،عوامل بیرونی نمی توانند صلح و آرامش تان را به هم بزنند.((دالایی لاما))

⚫-باید اعتراف کنیم منبع بدبختی ما دنیایی است که در سینه داریم،نه دنیایی که ما را احاطه کرده است.((لرد آویبوری))

⚫-وقتی اقدامی را انجام می دهید،طوری انجام دهید که انگار تمام دنیا تماشایتان می کنند.((توماس جفرسون))

⚫-افراد شجاع شاید برای همیشه زندگی نکنند،ولی افراد محتاط اصلا زندگی نمی کنند.((ریچارد برانسون))

⚫-موفقیت مانند ستونی است که نیمه ی راه آن به سمت بالا پر از روغن است.می توانید تمام راه را به پایین بلغزید یا اینکه مبارزه کنید تا به بالای آن برسید..((شان پال))

⚫-هرچیزی هستید،در آن خوب باشید.((آبراهام لینکن))

⚫-ماه را نشانه بگیر،حتی اگر تیرت خطا برود،در میان ستارگان فرود خواهد آمد.((لس براون))

⚫-همیشه برای تسلیم شدن زود است.((نورمن وینسنت پیل))

⚫-هرگاه وسوسه شدی که به شیوه ی قدیمی عمل کنی،از خودت بپرس که می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده.((دیپاک چوپرا))

⚫-نمی توانید به عقب برگردید و شروع را عوض کنید،ولی می توانید از جایی که هستید آغاز کنید و پایان را عوض کنید.((سی اس لوئیس))

⚫-اگر تسلیم نشوید،هنوز شانس دارید.تسلیم شدن بزرگترین ناکامی است.((جک ما))

⚫-از اینکه خوبی ها را رها کنید تا به عالی ترین ها برسید هراس نداشته باشید.((جان دی راکفلر))

⚫-اگر برنده شوی نیازی نداری شرح دهی،اما اگر بازنده شوی بهتر است آنجا نباشی تامجبور نباشی شرح دهی.((آدولف هیتلر))

⚫-شجاعت مزیتی بالاتر از دوست داشتن است،در بهترین شرایط دوست داشتن شجاعت می خواهد.((پل تیلیش))

⚫-یک بار بیشتر زندگی نمی کنی،پس خوب زندگی کن.

⚫-اگر خسته شدی یاد بگیر استراحت کنی نه اینکه کنار بکشی.

⚫-ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم نیست،تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم خدا هست.((آلبر کامو))

جملات زیبا
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

⚫-همه ی رویاهایمان می توانند به حقیقت بپیوندند اگر شهامت دنبال کردنشان را داشته باشیم.((والت دیزنی))

⚫-موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن شور و انگیزه.((وینستون چرچیل))

⚫-تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد هدف است.

⚫-همیشه سکوت نشانه ی تأیید حرف طرف مقابل نیست.گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست.

⚫-هیچ مترسکی را شبیه به گرگ نساختند.شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند.به گمانم ترسناکتر از آدمیزاد نیافتند.

مطالب منتخب

جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان
About 761.8
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان
جملات زیبا و الهام بخش از بزرگان

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer