عزت نفس و تأثیر آن بر زندگی

عزت نفس
عزت نفس و تأثیر آن بر زندگی

عزت نفس و تأثیر آن بر زندگی

 

شاید مهم ترین بخش از روانشناسی مدیریت زمان و نقشی که خودانگاره شما در عملکرد و رفتارتان دارد تاثیر عزت نفس و یا خودباوری در تعیین تمام رویدادهای زندگی تان است.

بیشتر روانشناسان معتقدند که عزت نفس اساسی ترین عامل در شکل گیری یک شخصیت سالم است. بهترین تعریف از عزت نفس این است که(چقدر خود را دوست دارید).وقتی خود را دوست داشته و به خود احترام بگذارید ،رفتار و عملکردتان بهتر از زمانی خواهد بود که چنین تفکری نسبت به خود نداشته باشید. هرچه خود را بیشتر دوست داشته باشید اعتماد به نفستان بیشتر می شود. عزت نفس راه رسیدن به اوج عملکرد است.

خودباوری به قدری برای سلامت احساسی شما اهمیت دارد که هدف تمام کارهایتان، افزایش احساس عزت نفس و ارزش شخصی یا جلوگیری از شکست خوردن از افراد و شرایط محسوب می شود.

عزت نفس اصل بنیادین موفقیت و خوشبختی است. برای اینکه واقعا احساس کنید زنده هستید باید خودباوری داشته باشید.

علائم افسردگی و راه های غلبه بر آن

درس های بزرگی در مورد ثروتمند شدن

داستان کوتاه +خوشحالی+آنتون چخوف

راه رسیدن به اوج عملکرد

بخش ثانوی عزت نفس خود بازدهی نام دارد. خودبازدهی برداشت شما از میزان تاثیرگذاری و کارآمدی خودتان هنگام انجام کار است. وقتی احساس می کنید در کارتان خیلی موفق هستید ،احساس مثبت خودبازدهی را تجربه می کنید.

یکی از بزرگترین دستاوردهای روانشناسی ،کشف رابطه بین عزت نفس و خودبازدهی است. حال می دانید که هرچه بیشتر خود را دوست بدارید ،تقریبا در تمام کارهایتان بهتر عمل خواهید کرد.و هرچه بهتر کاری را انجام دهید بیشتر خود را دوست خواهید داشت. عزت نفس و خودبازدهی رابطه ی متقابلی دارند و و این یافته، دلیل اهمیت داشتن مدیریت زمان در هر بخش از زندگی تان محسوب می شود. هر چه بهتر از زمان خود استفاده کنید کارهای بیشتر و بهتری انجام می دهید. و به خودبازدهی بیشتری دست می یابید.بنابراین خود را بیشتر دوست دارید و کیفیت و کمیت کارها یتان بیشترمی شود. در نتیجه کل زندگیتان بهبود می یابد.

سه عامل سازنده ی عزت نفس

سه عامل دیگر بر عزت نفس تاثیر می گذارند که به مدیریت زمان ارتباط دارند.این سه عامل عبارتند از:

1_تعیین ارزش ها

2_تلاش برای تسلط داشتن

3_شناخت خواسته ها

تعیین ارزش ها

زندگی به روشی سازگار و هماهنگ با عمیق ترین ارزش های شما، برای رسیدن به عزت نفس بالا بسیار ضروری است. افرادی که باورها و ارزشهای خود را خوب می شناسند و از به خطر افتادن آنها جلوگیری می کنند،بیش از کسانی که ارزش هایشان را نمی شناسند خود را دوست داشته و به خود احترام می گذارند.

این امر بلافاصله این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چقدر برای زندگی ارزش قائلید؟کسانی که واقعا برای زندگی ارزش قائلند افرادی هستند که به شدت بر خود ارزش می گذارند.. کسانی که ارزش زیادی برای خود قائلند از زمان خود به خوبی استفاده می کنند و می دانند وقت و زمان همان زندگی است همان زندگی است.

قانون تناظر می گوید احساسات و رفتار رابطه ای متقابل دارند. اگر درباره ی چیزی احساس خاصی دارید، طوری رفتار کنید که با احساساتتان هماهنگ و سازگار باشد. اما خلاف این مسئله هم صدق می کند. اگر کاری را به روش خاصی انجام می دهید ، عملکردتان احساساتی را در شما برمی انگیزد که با رفتارتان سازگار و هماهنگ است. این بدین معنی است که وقتی اینطوری کار می کنیدکه گویی زمان بسیار ارزشمند است. رفتارتان باعث می شود که خود را انسان ارزشمند و مهمی بدانید. با مدیریت زمان در واقع عزت نفس خود را افزایش می دهید و در نتیجه در انجام کارهایتان بسیار بهتر عمل می کنید.

اگر هماهنگ با ارزش های خود عمل کنید و زمانتان را به خوبی و به شکل موثری مورد استفاده قرار دهید خویشتن شناسی تان بهبود یافته و عزت نفس و اعتماد به نفس را در شما شکل داده و مناعت طبع را افزایش می دهد.

تلاش برای تسلط داشتن

دومین عاملی که بر عزت نفس شما تاثیر می گذارد حس کنترل داشتن بر کار و زندگی است. به عبارت دیگر حس تسلط بر تمام امور زندگی.

هر چیزی که درباره ی مدیریت زمان می آموزید و بعد در کار خود اعمال می کنید ، باعث می شود کنترل بیشتری را بر خود و زندگی تان احساس کنید. در نتیجه احساس می کنید کارآمدتر موثرتر، پربازده تر و قدرتمندتر هستید.  افزایش حس کارایی و باز دهی عزت نفس را افزایش داده و حس رفاه شخصی را بهبود می بخشد.

شناخت خواسته ها

عامل سومی که مستقیما بر عزت نفس شما تاثیر می گذارد ،مربوط به اهداف حال حاضر  و فعالیت هایی است که برای رسیدن به آن ها انجام می دهید. هرچه اهداف و فعالیت های شما با ارزشهایتان هماهنگ تر باشد احساس بهتری خواهید داشت. وقتی برای رسیدن به چیزی که به آن باور دارید تلاش می کنید ، خود را بیشتر دوست داشته و کارها را بهتر انجام می دهید. در پست های آینده درباره ی آن اهداف  مطلب خواهیم نوشت.

برایان تریسی

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer