زبان چگونه تکامل پیدا کرد

بدون زبان چه می کردیم؟

بدون زبان چه می کردیم؟ احتمالا باید برای ابراز عقیده و تاثیرگذاری بر دیگران و به شکلی دیگر تلاش می کردیم. بدون زبان جامعه ی انسانی به آن شکلی که ما می شناسیمش اصلا نمی توانست وجود داشته باشد. اما ظاهرا برای درک زمان وقوع این تحول، با مشکلات زیادی مواجه هستیم. می دانیم که (هومو ساپین) تنها انسان گونه دارنده قابلیت های زبانی نبود.زبان چگونه تکامل پیدا کرد

نئاندرتال ها که حدود 230 هزار سال پیش تکامل یافتند ، ارتباط بین اعصاب با زبان ، دیافراگم، و ماهیچه های سینه را برقرار کرده بودند. و این همان ارتباطی بود که برای ادای صداهای ظریف و نیز کنترل تنفس برای حرف زدن ضروری بود. نشانه اش اندازه ی حفره ها در جمجمه و مهره هاست که اعصاب مورد نظر از میان آنها عبور می کردند.به علاوه نئاندرتال ها هم متغیر انسانی ژن FOXP2 را داشتند.

یعنی همان چیزی که برای شکل دادن اعصاب حرکتی پیچیده و دخیل در صحبت کردن لازم بود. اگر فرض بگیریم که این متغیر فقط یک بار هم افزایش یافته باشد ،به این معنی است که سخن گفتن پیش از ظهور انسان های مدرن و نئاندرتال ها در حدود 500 هزار سالقبل امکان پذیر شده است.

در واقع به نظر می رسد که انسان گونه ی (هوموهایدلبرگنسیس) قدرت سخن گفتن را پیش از 60هزار سال قبل ،یعنی زمانی که برای اولین بار سر و کله اش در اروپا پیدا شد به دست آورده بود بازمانده های فسیلی نشان می دهندکه این انسان گونه ها یک ارگان بالن مانند چسبیده به حنجره راازدست دادند وبه این ترتیب  قادربه سخن گفتن شدند..این ارگان به انسان گونه هاامکان دراوردن صداهایی بلندرامی دادکه معمولابرای ترساندن دشمنان به کارگرفته میشد.

بارت دوبویر ازدانشگاه امستردام هلنددراین خصوص الگوهایی را طراحی کرده که نشان می دهدان کیسه های هواتفاوت بین حروف صداداررامختل می کردو باعث می شدکه کلماتی مشخص شکل نگیرند وقابل تشخیص نباشند.

بنابراین از بین رفتن شان باعث می توانست به سخنگو شدن بیانجامد .اما درمورد اجداد قدیمی تر ما فسیل ها و شواهد موجود نمی توانند چندان مفید واقع شوند.البته  رابین دانبر   ازدانشگاه اکسفورد دراین خصوص می گوید که متاخرترین   هامینین ها    انسان گونه هایی که نشانه ای از ارتباطات عصبی میمون وار در دیافراگم وسینه شان دیده دیده شده مربوط به 1.6میلیون سال قبل هستند و این به ان معنی است که سخن گویی در فاصله ای بین ان زمان تا600هزار سال قبل صورت گرفته است.

پیش‌نیازهای شاعرشدن

تذکره نویسی، تقلید و گزافه گویی تذکره نویسان

شعر و ادبیات در فضای مجازی

اما موضوعات دیگری هم در کار است که قضیه را پیچیده تر میکند مثلا اینکه زبان احتمالا اول باحرکت دست شروع می شده وبعدا صدا هم در آن دخیل شده  است.

اگر این طور باشد انسان گونه ها احتمالا از مدت ها قبل تر با زبان اشاره باهم در ارتباط بودند البته حتی تفسیر شواهد موجود هم در نوع خود مشکل ساز است زیرا انسان گونه ای که قادر به سخن گفتن باشد لزوما نمی تواند مکالمه ای معنادار تولید کند.

دانبر   دراین خصوص می گوید صدای انسان گونه ها احتمالا به صورت اواز خوانی دور آتش تکامل یافته بود.

این صداها درست مثل صدای پرندگان بود واحتمالا اطلاعات خاصی دربرنداشت اما همین فعالیت در واقع درشکل گیری الفت و علاقه درگروه نقش زیادی داشته است.

اما به هرحال اولین کلمات انسانی درهر زمانی که به زبان اورده شده باشند  توانستند زنجیه ای از حوادث راشکل بدهند که مناسبات ما ونیز جوامع و تکنولوژی مان را به کلی تغییر داد  والبته حتی نحوه فکر کردن ما را.

 

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer