جلسات مشاوره نوجوانان درباره امور زندگی

مشاوره نوجوانان
مشاوره درباره مسائل زندگی نوجوانان

جلسات مشاوره نوجوانان درباره امور زندگی

زبان فارسی از ابتدا تا کنون

جلسات مشاوره نوجوانان درباره امور زندگی به گزارش مجله ی راه زندگی به عنوان پیشگام برای اولین بار در عالم مطبوعات مجموعه ای از سؤال و جواب های بسیار سودمند میان نوجوانان و مشاورین خبره ی روان شناسی را در اختیار شما خوانندگان عزیز و همراه قرار می دهد.این مجموعه قطعا به بسیاری از سؤالات شکل گرفته در روابط میان نوجوانان و والدین پاسخ خواهد داد.جلسات مشاوره نوجوانان درباره امور زندگی

مادرم یک مشکل اخلاقی بزرگی دارد. او عادت دارد تمارض به بیماری کند و با این کار حس دلسوزی اعضای خانواده و حتی همسایگان را جلب کند.او همیشه وانمود می کند بیمار است و درد دارد و با این کار خود موجب خجالت و شرمساری ما می شود. مادرم با پدرم در زندگی مشترک اختلاف های زیادی دارند اما این اختلاف و دعواها به اندازه ی این مشکل اخلاقی اش مرا ناراحت نمی کند.چه کار کنم؟

به نظر می رسد این کار مادرت همان اختلاف های زناشویی او باشد. در حقیقت شاید او با تظاهر به بیماری سعی دارد حس محبت و توجه پدرت و شما را به خود جلب کرده و آرامش بگیرد.کاری که تو باید بکنی این است که به صراحت به او بگویی از کارش ناراحت و خجالت زده هستی.به او بگویی در خانه احساس نارضایتی می کنی و بهتر است او خود را به یک مشاور نشان دهد قبل از آنکه وضعیت  روحی تو بدتر شود.در صورتی که همکاری نکرد،از پدرت یا مشاورین مدرسه کمک بگیرد و به آنها بگو که رفتار مادرت درخانه موجب ناراحتی تو می شود.

دختری چهارده ساله هستم ،مدتی قبل با پسری آشنا شدم و با او معاشرت دارم،خانواده ام بسیار سختگیر هستند و از موضوع خبر ندارند.دوست ندارم دختری پنهانکار باشم.اما آیا چاره ی دیگری دارم؟چطور می توانم به پدر و مادرم ثابت کنم ارتباط ما بسیار سالم و معمولی است؟

شعر دختر زشت از مهدی سهیلی

جلسات مشاوره نوجوانان درباره امور زندگی

تمام نوجوان ها در شروع یک رابطه جنس مخالف حس می کنند قرار است تا آخر رابطه ای سالم و معمولی را تجربه کنند اما عوامل زیادی بعدها در به انحراف کشیدن رابطه به وجود می آید که یکی از مهمترین آنها ، پنهان کاری است. وقتی به والدین خود نمی گویی با پسری در ارتباط هستی و پنهانی با او ملاقات می کنی،اگر اتفاقی برای تو بیفتد آنها متوجه نخواهند شد،چون آنها نمی دانند کجا و با کی هستی.در حقیقت پنهانکاری خطر به وجود آمدن اتفاقی ناگوار را بیشتر می کند و بهتر است هرچه زودتر به آن خاتمه دهی.

اگر بخواهم حقیقت را به مادرم بگویم وبه او بفهمانم که با این پسر معاشرت دارم چگونه باید با او حرف بزنم تا همان اول کار عصبانی نشود؟

این کار راحت نیست اما گمان می کنم بهتر است حرف هایت را با این جمله شروع کنی:درباره ی موضوعی می خواهم با شما حرف بزنم که برایم بسیار مهم است،اما تا به حال جرأت گفتن آن را به شما نداشته ام.بعد از آن قبل از طرح موضوع به مادرت اطمینان بده قصد سوء استفاده از اطمینان او را نداشته ای و چون دختر پنهانکار و قدرنشناسی نیستی ،می خواهی راز زندگیت را به او بگویی و از او کمک بگیری.

جلسات مشاوره نوجوانان درباره امور زندگی

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer