محل حضور اهل قلم

درباره ی زبان فارسی

زبان فارسی ونکات مهم درباره ی آن درباره ی زبان فارسی زبان فارسی یکی از زبان های هندواروپایی در شاخه ی زبان های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران

بیشتر بخوانید

انواع شعر(قالب)شعر فارسی

    انواع شعر(قالب)شعر فارسی   انواع شعر(قالب)شعر فارسیشعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه

بیشتر بخوانید

زبان فارسی از ابتدا تا کنون

زبان فارسی از ابتدا تا کنون زبان فارسی از ابتدا تا کنون زبان فارسی چه زبانی است؟ مردم چه کشورهایی به زبان فارسی سخن می گویند؟نقطه ی آغاز و پیدایش

بیشتر بخوانید

خط فارسی(ایرانیان) از ابتدا تا کنون

خط فارسی(ایرانیان) از ابتدا تا کنون خط فارسی(ایرانیان) از ابتدا تا کنون. از زماني در ميان بشر مرسوم گرديد كه انسان به مرحله اي از تمدن رسيد؛ يعني دوره هاي

بیشتر بخوانید

املای عروضی یا آوا نویسی

املای عروضی یا آوا نویسی چیست املای عروضی یا آوا نویسی.املای عروضی نوشتن کلمات به خطی است که بتوان با آن مقطع اصوات یا هجا را به آسانی تشخیص داد.املای

بیشتر بخوانید

مبانی وزن شعر فارسی

مبانی وزن شعر فارسی.چنان که گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر توالی های خاصی از هجاهای کوتاه و بلند در یک مصراع و تکرار عین آن توالی در مصراع های

بیشتر بخوانید

آموزش دستور زبان فارسی/جمله

آموزش دستور زبان فارسی/جمله (این مطالب برگرفته از کتاب ماندگار و اثر تاریخی دکتر پرویز ناتل خانلری که به نظر بسیاری از صاحب نظران کامل ترین کتاب دستور زبان فارسی

بیشتر بخوانید

Site Footer