جمله های مثبت تاکیدی

جمله های مثبت
جمله های مثبت تاکیدی

 

جمله های مثبت

عمل کردن شرط اصلی رسیدن به موفقیت است. افراد به اندازه ی ادعا هایی که درباره ی رسیدن به موفقیت دارند تلاش نمی کنند. باید سعی کنیم به اهدافمان جامه ی عمل بپوشانیم. در صورتی که نتوانیم با عمل کردن ،نقشه های خود را عملی و یا اجرایی کنیم هزینه ها ،اهداف و تفکرات ما هم بی فایده است.جمله های مثبت تاکیدی

برای داشتن اشتیاق بیشتری برای رسیدن به اهداف ، بسیار مهم است که هر روز جملات تاکیدی مثبت را با خودتان تمرین کنید.
هنگامی  که از جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت استفاده می کنید پیام مثبتی به ذهن ناخودآگاهتان ارسال می شود. جملات تاکیدی مثبت برای موفقیت ثروت، سلامت و موقعیت خوب را به زندگی شما دعوت می کند.

جملات تاکیدی مثبت حتی در سخت ترین شرایط نیز به ما نگرش مثبتی می دهد. این جملات نقطه شروع تازه ای را به ما نشان می دهند و باید از آن ها بیشترین استفاده را ببریم.:

جسم من سالم است، ذهن من باهوش است، روح من آرام است

جسم سالم در ارتباط مستقیم با ذهن و روح سالم است. اگر ذهن پر از احساسات منفی باشد روح و جسم نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. تنها دلیل سلامت یا بیماری خودتان هستید. می توانید مجوزی که به طورخودآگاه یا ناحودگاه به تمام بیماری های دنیا داده اید لغو کنید زیرا شما آن درد را به اشتراک گذاشته اید.
می توانید با این بیماری ها با به کار بردن جملات تاکیدی مثبت به طور روزانه مبارزه کنید.

باور دارم که می توانم هر کاری را انجام دهم

این جمله را برای دلگرمی هر روز با خودتان تکرار کنید. با گفتن این جمله هر چیزی و هر کاری که به ذهن تان می رسد را می توانید انجام دهید.

هر اتفاقی به نفع من است

هیچ اتفاقی تصادفی نیست. در واقع ما آدم ها چیزی را جذب می کنیم که بخشی از آن هستیم. پس هر اتفاقی در زندگی ما دلیلی دارد و با زندگی ما هماهنگ است.

من معمار زندگی خودم هستم، من پایه آن را می سازم و مواد آن را انتخاب می کنم

جملات تاکیدی را باید هر روز صبح زمانی که بیدار می شوید تکرار کنید. هر روز یک شروع تازه است و می توانید آن را همانطور که دوست دارید بسازید زیرا شما معمار زندگی خودتان هستید. اگر روزتان را با یک جمله تاکیدی مثبت یا افکار مثبت شروع کنید آن روز را به یک روز عالی و موفقیت آمیز تبدیل کرده اید.

کسانی که در گذشته به من آسیب رسانده اند را میبخشم و از آن ها کناره گیری می کنم
این جمله به معنی فراموش کردن کاری که با شما کرده اند نیست، بلکه به این معنی است که آن ها را بخشیده اید و درس گرفته اید. قدرت بخشش چیزی است که به شما اجازه پیشرفت می دهد و می توانید بدون وابستگی به دیگران به زندگی تان ادامه دهید.

توانایی من برای فتح چالش ها و موفقیت نامحدود است

شما هیچ محدودیتی به جزآن ها که خودتان سر راهتان قرار داده اید ندارید. چه نوع زندگی دوست دارید؟ چه چیزی شما را متوقف کرده است؟ چه موانعی برای خودتان ساخته اید؟ این جمله تاکیدی مثبت کمک می کند تمام این موانع را کنار بگذارید.

امروز عادت های کهنه را کنار می گذارم و عادت های مثبت را جایگزین آن ها می کنم

شما موجود سازگاری هستید و با انرژی سازنده ای که در درون تان موج می زند و شما را به ایده های جدید و ذهنیت جدیدی هدایت می کند که باعث می شود این انرژی سازنده در درون تان جریان داشته باشد.
می توانم سرافراز شوم و به درجات عالی برسم

یکی از موثرترین جملات تاکیدی مثبت این است که هر روز به خودتان بگویید می توانید به درجات عالی برسید. به رویاها و تخیلات تان تمرکز کنید و این جمله تاکیدی را با تخیلات تان پیوند دهید. این جمله تاکیدی مثبت با تکرار به واقعیت مبدل می شود.

کلاف سردر گم

امروز سرشار از انرژی و شادی هستم

شادی از درون آغاز می شود نه از بیرون. پس هر روز صبح بعد از بیدار شدن جملات تاکیدی مثبت را تکرار کنید و این را به یک عادت تبدیل کنید.

خودمان را همان گونه که هستیم دوست داشته باشیم و بپذیریم،خودمان را که دوست داشته باشیم برای خوشحال کردنش حاضریم تلاش کنیم تا به موفقیت برسیم،برای سلامتی ارزش قایل شویم و……..

معرفی کتاب بیشعوری

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer