محل حضور اهل قلم

ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم

اشعار فریدون مشیری ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم این شکسته چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب می‌بیند خویش را در بارگاه پر فروغ مهر طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت یا پری زادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند روشنی‌های دروغینی کاروان شعله‌های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می‌بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می‌سراید شاد قصهٔ غمگین غربت را هان، کجاست پایتخت این

بیشتر بخوانید

Site Footer