محل حضور اهل قلم

اسم عام اسم خاص-ذات-معنی

اسم خاص-اسم عام اسم_عام-خاص-ذات-معنی. گاهی اسم تنها بریک فرد معین دلالت می کند . وقتی که می گوییم فریدون آمد مقصود ما یک شخص معین است. در جمله ی تهران پایتخت ایران است،تهران بر یک شخص معین دلالت می کند اما اگر بگوییم گربه دشمن موش است مقصود تنها گربه ی خانه ی ما نیست. کلمه ی گربه اینجا بر هر گربه ای دلالت می کند. همچنین چون بگوییم شهر بزرگتر از ده است مقصود ما این نیست که بگوییم

بیشتر بخوانید

Site Footer