محل حضور اهل قلم

دلیل نامگذاری خیابان جردن در تهران

دکتر جردن دلیل نامگذاری خیابان جردن در تهران انسان را با اعمال و رفتارش می شناسند. در حقیقت داشته ها و ثروت حقیقی هر انسان اعمال خیر ،اندیشه ها و رفتارهای مثبتی است که از خود بر جای می گذارد.و بعد از مرگ او نیز آنچه برجای می ماند از او نام نیک رفتار نیک و کردار نیک اوست. یکی از خان های بختیاری هر روز که فرزندانش را به مدرسه میفرستاد، خدمتکار خانه به نام ابوالقاسم را با فرزندانش

بیشتر بخوانید

شیوانا/داستانی آموزنده

شیوانا/آگاهی یعنی آفرینشی نو هنر شاد زیستن و امیدوار بودن داستانی کوتاه و بسیار جذاب و آموزنده شیوانا/داستانی آموزنده.ظهر آرام وبا طراوتی بود.نم نم باران فضا سرشار از عطر سبزه و چمن های خیس و خنکای نسیم کرده بود. به شیوانا،که در گوشه ای از حیاط مدرسه غرق در حیرت و سرور درونی بود،خبر دادند که زن و مرد میانسالی،مستأصل و پریشان،به دیدارش آمده اند.آن ها پدر و مادر پسرک نوجوان،خراب کار و مردم آزاری بودند که اهالی دهکده از

بیشتر بخوانید

Site Footer