محل حضور اهل قلم

جملات خیلی ناب

  جملات خیلی زیبا و ناب هیچ چیز مثل یک جمله ی خوب و پر معنا یا یک سخن اندیشمندانه و به جا انسان را بیدار نمی کند،سر ذوق نمی

بیشتر بخوانید

Site Footer