محل حضور اهل قلم

لالایی ساز کوک مادران ایرانی

لالایی های مادر بیانگر عواطف و احساسات از نکات بارز موسیقی (فولکور) هر خطه ای از ایران زمین ملودی هایی است که از اعصار دور تاریخ ، سینه به سینه توسط زنان ، مردان ، نوازندگان محلی و…به ما رسیده است. زمانی که از فولکور جامعه ای سخن به میان می آید، سخن از افسانه ها ،ترانه ها ،لالایی ها،مثل ها و هزاران پدیده ی زیبای دیگر است که آیینه ای تمام نما از خلق و خو، فرهنگ، شیوه ی

بیشتر بخوانید

Site Footer