محل حضور اهل قلم

معرفی مولوی(مولانا جلال الدین محمد بلخی)

معرفی مولوی(مولانا جلال الدین محمد بلخی)   مولانا جلال الدین محمد بلخی درسال 604 ه.ق در بلخ چشم به تماشای هستی گشود. پدر او بهاء الدین ولدبن ولد (543-628 ه.ق ) مشهور به سلطان العلما از عالمان و واعظان عصر به شمار می رفت.معرفی مولوی(مولانا جلال الدین محمد بلخی) سلطان العلما هنگامی که جلال الدین محمد حدودا چهارده ساله بود برای زیارت کعبه سفری در پیش گرفت.گویند در اثنای همین سفر بود که در نیشابور با عطار نیشابوری ملاقات کرد

بیشتر بخوانید

Site Footer