محل حضور اهل قلم

آموزش تقطیع به زبان ساده

آموزش تقطیع به ساده ترین روش این روزها در فضای مجازی خصوصا اینستاگرام و فسیبوک و همچنین تلگرام، به وفور مشاهده می شود که علاقمندان به شعر و شاعری و

بیشتر بخوانید

اوزان دیوان مولوی

اوزان دیوان مولوی اوزان دیوان مولوی جز وزن (فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن)که حافظ یک شعر بدان وزن گفته است (وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی) بقیه اوزان حافظ

بیشتر بخوانید

اوزان شعر فارسی

وزن های شعر فارسی اوزان شعر فارسی از اجتماع ارکان مختلف اوزان گوناگونی به وجود می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و یا بیشتر از چهار رکن وجود

بیشتر بخوانید

عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن

  عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن تقطیع در لغت قطعه قطعه کردن است و آن مصدر باب تفعیل استاز ریشه ی قطع(=برید) در

بیشتر بخوانید

Site Footer