محل حضور اهل قلم

مرغان نمادین در منطق الطیر عطار

  معنی مرغان نمادین عطار در منطق الطیر منطق الطیر مأخوذ است از آیه شریفه: «و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل

بیشتر بخوانید

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان

بیشتر بخوانید

عطار نیشابوری معرفی و آثار

عطار نیشابوری معرفی و آثار یافتن چهره ی واقعی عطار و اظهار نظر در باب او،با این همه افسانه های عجیب و غریب  و گاه متناقض در باب زندگی ،آثار

بیشتر بخوانید

Site Footer