محل حضور اهل قلم

آموزش مبانی شعر

آموزش مبانی شعر با ذکر مثال در زیر مبانی شعر را با صورت ساده و واضح برای شما عزیزان به رشته ی تحریر درآورده ایم ،امیدوارم اسباب رضایت شما را

بیشتر بخوانید

اوزان دیوان مولوی

اوزان دیوان مولوی اوزان دیوان مولوی جز وزن (فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن)که حافظ یک شعر بدان وزن گفته است (وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی) بقیه اوزان حافظ

بیشتر بخوانید

اوزان شعر فارسی

وزن های شعر فارسی اوزان شعر فارسی از اجتماع ارکان مختلف اوزان گوناگونی به وجود می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و یا بیشتر از چهار رکن وجود

بیشتر بخوانید

مثنوی(قالب شعری مثنوی) چیست

مثنوی(قالب شعری مثنوی) چیست معنای کامل مثنوی در فرهنگ لغت معین این است: مزدوج،دو دو، شعر متحد الوزنی که هر یک از ابیات آن دارای قافیه مخصوص به خود باشد.

بیشتر بخوانید

عروض چیست

معنای لغوی عروض عروض چیست.درباره ی معنای واژه ی عروض نظریات گوناگونی ارائه شده است که وجه زیر از بقیه معقول تر می نماید. عروض بر وزن فعول کلمه ای

بیشتر بخوانید

Site Footer