محل حضور اهل قلم

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم چه می خوانی؟ شاهنامه می خوانم. کی به خانه می روی؟ الان می روم. تابستان به کجا می روی؟ در مدت تعطیل به شهر خودم برمی گردم. فعل هایی که در این جملات آمده اند هم بر زمان حال و هم بر زمان آینده دلالت دارند. وقتی که شما نشسته اید و کتابی می خوانید و کسی از شما می پرسد: (چه می خوانی) مقصود این است در همین حال

بیشتر بخوانید

Site Footer