محل حضور اهل قلم

عجب صبری خدا دارد

شعر بسیار زیبای عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم. همان یک لحظه اول که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان جهان

بیشتر بخوانید

اشعار و غزلیات مولوی

چند تا از اشعار و غزلیات مولوی ای طایران قدس عشقت فزوده بالها ای طایران قدس عشقت فزوده بالها در حلقه ی سودای تو روحانیان را حالها در ((لااحب الافلین))

بیشتر بخوانید

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان

بیشتر بخوانید

Site Footer