محل حضور اهل قلم

جملات کوتاه از نویسندگان جهان

جملات کوتاه از نویسندگان جهان نویسندگان بزرگ جهان در آثار و نوشته ها ،همچنین سخنرانی های خود به نکاتی اشاره کرده اند که بدون شک به کارگیری آن نکات در

بیشتر بخوانید

سخنان بزرگان

سخنان بزرگان مرد موفق کسی است که بتواند با آجرهایی که دیگران برایش پرتاب می کنند ساختمانی با پی محکم بسازد. (دیوید برینکلی) ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث

بیشتر بخوانید

نکات اساسی برای نویسنده شدن از زبان نویسندگان بزرگ

توصیه های نویسندگان مشهور جهان در باب این که چگونه یک نویسنده شویم نکات اساسی برای نویسنده شدن از زبان نویسندگان بزرگ.نویسنده شدن تا حدود بسیار زیادی یک استعداد ذاتی

بیشتر بخوانید

Site Footer