محل حضور اهل قلم

اسم مفرد_اسم جمع

اسم مفرد_اسم جمع گاهی اسم برای نام بردن یک شخص یا یک چیز است. در این حال مفرد است. مرد آمد. زن نشست . چراغ روشن شد. عقل مایه ی

بیشتر بخوانید

چند شعر زیبا و خواندنی

چند شعر زیبا و خواندنی از شاعران بنام   مرداب اتاقم كدر شده بود و من زمزمه‌های خون را در رگ‌هايم می‌شنيدم زندگی‌ام در تاريكی ژرفی می‌‌گذشت اين تاريكی طرح

بیشتر بخوانید

عروض چیست

معنای لغوی عروض عروض چیست.درباره ی معنای واژه ی عروض نظریات گوناگونی ارائه شده است که وجه زیر از بقیه معقول تر می نماید. عروض بر وزن فعول کلمه ای

بیشتر بخوانید

آموزش دستور زبان فارسی/جمله

آموزش دستور زبان فارسی/جمله (این مطالب برگرفته از کتاب ماندگار و اثر تاریخی دکتر پرویز ناتل خانلری که به نظر بسیاری از صاحب نظران کامل ترین کتاب دستور زبان فارسی

بیشتر بخوانید

Site Footer