محل حضور اهل قلم

اسم مفرد_اسم جمع

اسم مفرد_اسم جمع گاهی اسم برای نام بردن یک شخص یا یک چیز است. در این حال مفرد است. مرد آمد. زن نشست . چراغ روشن شد. عقل مایه ی سعادت است. درخت سایه دارد. در این جمله ها کلمات: مرد ،زن ،چراغ،عقل،درخت،همه مفرد هستند. اما گاهی به وسیله ی اسم چند کس یا چند چیز را نام می بریم: مردان آمدند. زنان نشتند. چراغ ها روشن شد. درخت ها سایه دارند. در این جمله ها هر یک از کلمات

بیشتر بخوانید

چند شعر زیبا و خواندنی

چند شعر زیبا و خواندنی از شاعران بنام   مرداب اتاقم كدر شده بود و من زمزمه‌های خون را در رگ‌هايم می‌شنيدم زندگی‌ام در تاريكی ژرفی می‌‌گذشت اين تاريكی طرح وجودم را روشن می‌كرد در باز شد و او با فانوسش به درون وزيد زيبايی رها شده‌ای بود و من ديده به راهش بودم رويای بی‌شكل زندگی‌ام بود عطری در چشمم زمزمه كرد رگ‌هايم از تپش افتاد همه رشته‌هايی‌ كه مرا به من نشان می‌‌داد در شعله فانوسش سوخت زمان

بیشتر بخوانید

عروض چیست

معنای لغوی عروض عروض چیست.درباره ی معنای واژه ی عروض نظریات گوناگونی ارائه شده است که وجه زیر از بقیه معقول تر می نماید. عروض بر وزن فعول کلمه ای است که در معنی اسم مفعول به کار می رود.یعنی معروض علیه شعر است،شعر را بر آن عرضه می کنند تا موزون و ناموزون آن از هم باز شناخته شود. تعریف عروض عروض یکی از اقسام علوم ادبی است که موضوع آن بحث در وزن(=آهنگ)شعر است و در مورد چگونگی

بیشتر بخوانید

آموزش دستور زبان فارسی/جمله

آموزش دستور زبان فارسی/جمله کتاب بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو (این مطالب برگرفته از کتاب ماندگار و اثر تاریخی دکتر پرویز ناتل خانلری که به نظر بسیاری از صاحب نظران کامل ترین کتاب دستور زبان فارسی می باشد.و نیازی به تعریف اینجانب یا معرفی این استاد بزرگوار و آثارش نیست) (ابوعلی سینا از بزرگترین دانشمندان ایران است،پدر ابو علی از مردم بلخ بود. ابوعلی در دهی نزدیک بخارا زاده شد. از کودکی به فرا گرفتن دانش شوق فراوان داشت.نزد

بیشتر بخوانید

Site Footer