محل حضور اهل قلم

آزادی از بارِِ (شخص بودن)

آزادی از بار (شخص بودن)یعنی رهایی آزادی از بار شخص بودن. به راستی رهایی چیست؟معنای واقعی رهایی در نظر هرکس متفاوت است.مثلا برای یکی رهایی یعنی آزاد بودن و برای

بیشتر بخوانید

Site Footer