محل حضور اهل قلم

Blog Posts

 انسان و کتاب

رابطه ی انسان و کتاب گل ها و گیاهان با آب و نور خورشیدو… به زندگی خود ادامه می دهند ،طراوت خود را حفظ می کنند ،سرسبز می مانند میوه می دهند رشد می کنند تا به دنیا جلوه ای زیبا با وجود خود بدهند،انسان هم با کتاب و مطالعه به تکامل می رسد ، تفکراتش زیبا می شود ایده های نو فرا می گیرد و جهان را با وجود خویش زیباتر و قشنگ تر می کند.در زیر گزیده ای

بیشتر بخوانید

نکاتی که در زندگی باید رعایت کنیم

چگونه در زندگی انسان بهتری باشیم هر چیزی قواعد و قوانین مربوط به خودش را دارد،به تعبیری دیگر برای رسیدن به هر چیزی باید از در و یا راه درست آن وارد شد، مثلا برای رانندگی کردن باید به آموزشگاه رانندگی رفت تا رانندگی را یاد بگیری،برای شنا کردن باید در آب تمرین کنی،خلاصه ی مطلب،در زندگی یک سری امور و قوانین هست که باید رعایت کرد تا زندگی موفقی داشته باشیم یا دست کم انسان خوبی در نظر خود

بیشتر بخوانید

عجب صبری خدا دارد

شعر بسیار زیبای عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم. همان یک لحظه اول که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان جهان را با همه زیبایی و زشتی بروی یکدیگر ،ویرانه میکردم…..   عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم که در همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه میکردم ………   عجب صبری خدا

بیشتر بخوانید

ضمیر چیست انواع ضمیر

ضمیر چیست و انواع ضمیر گاهی به جای آن که کسی یا چیزی را نام ببریم یعنی اسم او را به کار ببریم ،کلمه ی دیگری می آوریم که جای اسم را می گیرد. مثلا به جای آن که بگوییم منوچهر را دیدم و به منوچهر گفتم ، می گوییم :منوچهر را دیدم و به او گفتم.اینجا کلمه ی او جای اسم منوچهر را گرفته است. این گونه کلمات را که جانشین اسم می شوند ،ضمیر می خوانیم.ضمیر چیست و

بیشتر بخوانید

داستان مرید و مرشد

داستان پند آموز مرید و مرشد مرید و مرشدی به سفر رفتند . در بین راه خسته و کوفته دنبال جایی بودند که خستگی در کنند و شب را بگذرانند..داستان مرید و مرشد. شب را در خانه ی زنی با چادر محقر و چند فرزند گذراندند و از شیر تنها بزی که داشت خوردند. مرید با خود گفت، کاش قادر بود به آن زن کمک کند وقتی این را به مرشد خود گفت او پس از اندکی تامل پاسخ داد:اگر

بیشتر بخوانید

جمع های عربی در فارسی

جمع های عربی رایج در  زبان فارسی بعضی از جمع های عربی که در فارسی معمول است به قائده ی زبان عربی جمع بسته می شود. این گونه جمع ها دو نوع است: نوع اول آنکه به آخر کلمه یکی از اجزای ات -ین-ون- افزوده می شود: جمع به ات: امتیاز     امتیازات     اطلاع         اطلاعات انتخاب    انتخابات     اختیار         اختیارات جمع به  ین: معلم           معلمین       

بیشتر بخوانید

اسم مفرد_اسم جمع

اسم مفرد_اسم جمع گاهی اسم برای نام بردن یک شخص یا یک چیز است. در این حال مفرد است. مرد آمد. زن نشست . چراغ روشن شد. عقل مایه ی سعادت است. درخت سایه دارد. در این جمله ها کلمات: مرد ،زن ،چراغ،عقل،درخت،همه مفرد هستند. اما گاهی به وسیله ی اسم چند کس یا چند چیز را نام می بریم: مردان آمدند. زنان نشتند. چراغ ها روشن شد. درخت ها سایه دارند. در این جمله ها هر یک از کلمات

بیشتر بخوانید

شعر چیست؟ تعریف شعر

شعر چیست؟آیا هر متن زیبایی شعر است؟ از قدیمی ترین زمانی که اصطلاح شعر یا معادل آن در زبان های دیگر، به یکی از انواع هنر اطلاق شده همیشه مفهوم آن با مفهوم وزن ملازمه داشته است.افلاطون آن جا که در رساله ی ایوان از قول سقراط مایه و محرک شاعری را الهام می شمارد،می گوید: شاعران وقتی اشعار زیبایشان را می سرایند در حال بیخودی هستند. آهنگ و وزن ایشان را مفتون و مسحور می کند. و به خوبی

بیشتر بخوانید

Site Footer