محل حضور اهل قلم

کاهش وابستگی کودک به والدین

راه های کاهش وابستگی کودک به والدین اینکه کودکان در کنار والدین خود احساس امنیت ،آرامش و راحت بودن کند خوب است اما وابستگی بیش از حد نیز سبب می

بیشتر بخوانید

Site Footer