محل حضور اهل قلم

کاهش وابستگی کودک به والدین

راه های کاهش وابستگی کودک به والدین اینکه کودکان در کنار والدین خود احساس امنیت ،آرامش و راحت بودن کند خوب است اما وابستگی بیش از حد نیز سبب می شود در آینده کودک نتواند به تنهایی برمشکلات غلبه کند و قدرت چاره یابی و عبور از مشکلات را داشته باشد.ما باید در پی حل این مشکل برآییم و با رفتارها و آموزش های خود سعی کنیم کودک خود را طوری پرورش دهیم که یاد بگیرد بتواند به تنهایی مشکلات

بیشتر بخوانید

Site Footer