محل حضور اهل قلم

جملات خیلی ناب

  جملات خیلی زیبا و ناب هیچ چیز مثل یک جمله ی خوب و پر معنا یا یک سخن اندیشمندانه و به جا انسان را بیدار نمی کند،سر ذوق نمی آورد و به زندگی امیدوار نمی کند،درست مثل یک لیوان آب سرد که به صورت فرد خواب زده ای ریخته می شود و او را بیدار می کند. کتاب بخوان و مطالعه کن تا بیدار شوی ،شاید خواب باشی و ندانی…. شیرکو_بیکس مگر چه می خواهم از وطن؟ جز لقمه‌ای

بیشتر بخوانید

دکلمه ها و نوشته های حسین پناهی

دکلمه ها و نوشته های حسین پناهی میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی…. ………………………………… من تعجب می کنم چطور روز روشن دو ئیدروژن با یک اکسیژن؛ ترکیب می شوند وآب ازآب تکان نمی خورد! ………………………………… با اجازه محیط زیست دریا، دریا دکل میکاریم ماهیها به جهنم! کندوها پر از قیر شدهاند زنبورهای کارگر به عسلویه رفتهاند تا پشت بام ملکه را آسفالت

بیشتر بخوانید

Site Footer