محل حضور اهل قلم

اشعار و غزلیات مولوی

چند تا از اشعار و غزلیات مولوی ای طایران قدس عشقت فزوده بالها ای طایران قدس عشقت فزوده بالها در حلقه ی سودای تو روحانیان را حالها در ((لااحب الافلین)) پاکی ز صورت ها یقین در دیده ی غیب بین هردم ز تو تمثالها آن کو تو باشی بال او،ای رفعت اجلال او آن کو چنین شد حال او،بر روی دارد خالها آغاز عالم غلغله،پایان عالم زلزله عشقی و شکری با گله،آرام با زلزالها از ((رحمه للعالمین)) اقبال درویشان ببین

بیشتر بخوانید

معرفی مولوی(مولانا جلال الدین محمد بلخی)

معرفی مولوی(مولانا جلال الدین محمد بلخی)   مولانا جلال الدین محمد بلخی درسال 604 ه.ق در بلخ چشم به تماشای هستی گشود. پدر او بهاء الدین ولدبن ولد (543-628 ه.ق ) مشهور به سلطان العلما از عالمان و واعظان عصر به شمار می رفت.معرفی مولوی(مولانا جلال الدین محمد بلخی) سلطان العلما هنگامی که جلال الدین محمد حدودا چهارده ساله بود برای زیارت کعبه سفری در پیش گرفت.گویند در اثنای همین سفر بود که در نیشابور با عطار نیشابوری ملاقات کرد

بیشتر بخوانید

Site Footer