محل حضور اهل قلم

تاریخ وفات آصفی هروی

تاریخ وفات آصفی هروی   آصفی کمال الدین به سال 853 هجری و قمری در هرات پا به عرصه ی وجود گذاشت. پدرش خواجه نعمت الله قهستانی وزیر سلطان ابوسعید گورکان بود. آصفی فنون و دقایق شعر را از عبدالرحمن جامی فرا گرفت. و استاد جامی نسبت به وی احترام زیادی قائل بوده است. آصفی به اغلب شعرای معاصر خود امتیاز داشت و بیشتر تذکره نویسان آزادگی و علو همت او را ستوده اند. اشعار آصفی را از 5 تا

بیشتر بخوانید

تاریخ وفات آذر بیگدلی

تاریخ وفات آذر بیگدلی 1_آذر،لطفعلی بیگ  معروف به آذر بیگدلی فرزند آقاخان بیگدلی ِکی از شعرای برجسته ی دوره ی زندیه است.وی در ربیع الاول سال 1134 در اصفهان به دنیا آمد،پس از گذرانیدن دوره ی تحصیل در قم، به خدمت عادل شاه ،ابراهیم شاه، شاه اسماعیل و شاه سلیمان، مشغول گردید. ول پس از مدت کمی از خدمت دیوانی کنار گرفت و گوشه نشینی اختیار کرد. آذر که به دیده ی فصیحان            سربود،به شعر

بیشتر بخوانید

Site Footer