محل حضور اهل قلم

لالایی ساز کوک مادران ایرانی

لالایی های مادر بیانگر عواطف و احساسات از نکات بارز موسیقی (فولکور) هر خطه ای از ایران زمین ملودی هایی است که از اعصار دور تاریخ ، سینه به سینه

بیشتر بخوانید

Site Footer