چهل توصیه ی مهم فروید به دخترش

پندهای مهم فروید به دخترش آنا

پندهای مهم فروید به دخترش آنا

فروید برای اینکه دخترش آنا در زندگی به استقلال برسد ،هنگام ترک کردن او ،چهل توصیه ی مهم کرد و به گفته ی (آنا) دختر فروید ،با تکیه بر این توصیه ها توانست در سن 28 سالگی بزرگترین نظریه پرداز زمان خودش بشود. این چهل نکته ی مهم از فروید به دخترش را در زیر برای شما خوانندگان عزیز آورده ایم:

آنای عزیزم زندگی تو می تواند به زیبایی رویاهایت باشد. فقط باید باورداشته باشی که می توانی کارهای ساده ای انجام دهی. هر روز این چهل نکته را در زندگی ات به کار بگیر و از زندگی خودت لذت ببر:

برای سلامتی:

*آب فراوان بنوش

*مثل یک پادشاه صبحانه،مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخور.

*سبزیجات بیشتری بخور

*با این سه E زندگی کن

energy انرژی

enthusiasm شور و اشتیاق

empathy دلسوزی و همدلی

*از ورزش کمک بگیر

*بیشتر بازی کن

*بیشتر از سال گذشته کتاب بخوان

*روزانه ده دقیقه سکوت کن و به تفکر بپرداز.

*هفت ساعت بخواب

*هر زوز 10 تا 30 دقیقه پیاده روی کن و در حین پیاده روی لبخند بزن.

و برای شخصیت:

*زندگی خودت را با هیچ کسی مقایسه نکن.تو نمی دانی که بین آن ها چه می گذرد

*افکار منفی نداشته باش،در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کن.

*بیش از حد توان خود کاری انجام نده

*خیلی خود را جدی نگیر

*انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکن

*وقتی بیدار هستی بیشتر خیال پردازی کن

*حسادت یعنی اتلاف وقت.تو هر چیزی را که باید داشته باشی داری

*گذشته را فراموش کن.اشتباهات گذشته ی شریک زندگی خود را به یادش نیار. این کار آرامش زمان حال تو را از بین می برد.

*زندگی کوتاه تر از این است که از دیگران متنفر باشی. نسبت به دیگران تنفر نداشته باش.

*با گذشته ی خود رفیق باش تا زمانحال خود را خراب نکنی.

*هیچ کس مسئول خوشحال کردن تو نیست. مگر خود تو.

*بدان که زندگی مدرسه ای است که باید در آن چیزهایی بیاموزی.مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می باشند.

*بیشتر بخند و لبخند بزن

*مجبور نیستی در هر بحثی برنده شوی.زمانی هم مخالفت وجود دارد.

جامعه:

*گاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزن

*هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخش

*خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخش

*زمانی را با افراد بالای هفتاد سال و زمانی را با افراد زیر شش سال بگذران.

*سعی کن حداقل هر روز به سه نفر لبخند بزنی

*این که دیگران راجع به تو چه فکری می کنند به تو مربوط نیست

*زمان بیماری شغل تو به کمک تو نمی آید.بلکه دوستان تو ،مددرسان تو می شوند ،پس با آنها در ارتباط باش.

چگونه یک نویسنده شویم؟
آزادی از بارِِ (شخص بودن)

زندگی:

*کارهای مثبت انجام بده

*از هر چیزی غیر مفید ،زشت یا ناخوشی دوری بجوی

*هر موقعیتی،چه خوب و چه بد گذرا است.

*مهم نیست چه احساسی داری ،باید به پا خیزی ،لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنی.

*مطمئن باش که بهترین هم می آید

*همین که صبح از خواب بیدار می شوی،باید از خدای خود شاکر باشی.

*بخش عمده ی درون تو شاد است،بنابراین خوشحال باش.

*آخرین اما نه کم اهمیت ترین:

*کمک کن تا پیام های مثبت همیشه در جهان جاری باشد و بازتاب آن را در زندگیت ببین.

این نکات کلیدی و مهم در امور زندگی،شغلی و اجتماعی را فروید برای دخترش آنا ذکر کرده و از او خواسته تا با عمل به این امور و قوانین بتواند انسان بهتری باشد. ما هم می توانیم با عمل به این نکات کلیدی در زندگی به موفقیت های بیشتری برسیم، و فرد بهتری برای جامعه و خانواده ی خود باشیم.

 

 

 

 

 

 

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer