چهار قانون اساسی ذهن

ذهن برتر
چهار قانون اساسی ذهن

ذهن چهار قانون اساسی دارد:

چهار قانون اساسی ذهن به طور کلی اعمال ما انسانها به گونه ای است که قبل از اینکه کاری انجام دهیم، ابتدا فکر انجام دادن آن کار به ذهنمان خطور می کند،در ذهنمان پردازش می کنیم که آیا این کار را می توانیم انجام بدهیم یا نه! پس وقتی تفکرات ما اینقدر بر روی اعمال ما تاثیرگذار هستند چرا مثبت فکر نکنیم؟ همیشه بگوییم می توانیم، همیشه بگوییم من انسان خوش شانسی هستم،من انسان موفقی هستم ، من به تمام هدف هایم می رسم. هنگامی که مثبت فکر می کنیم شدن و توانستن و….در ذهنمان نهادینه می شود و شانس پیروزی در ما به بالاترین درجه می رسد.

چند داستان کوتاه و خواندنی

ذهن چهار قانون اساسی دارد:

1- هر عملی که به صورت عادت و تکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود. به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی میشود مثل تایپ کردن…

2- هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه 5 هزار اندیشه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این اندیشه ها منفی است.
بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و… باشیم، چرا که همه ی واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند.
مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیر ناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند.

3- گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم در تعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید. ناخودآگاه به شما میگوید نرو دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید برو..!

4- هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق برسند توانشان در هم ضرب میشود و توانایی فرد در انجام یک رفتار چندین برابر میشود…

وقتی بدانید که به کجا می روید، تبدیل به شخص مؤثرتری می شوید.

در هر سنی در چه زمینه ای قوی هستیم

کاترین پاندر

پس با توجه به این چهار اصل مهم ،از امروز نگرشمان را تغییر دهیم و مثبت فکر کنیم و این اصول اساسی را رعایت کنیم تا از ناکامی ها فاصله بگیریم!

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer