نکته هایی از کتاب هنر جنگ نوشته ی سان تزو

سان تزو
کتاب هنر جنگ نوشته ی سان تزو

نکته هایی از کتاب هنر جنگ نوشته ی سان تزو

سان تزو یکی از هم عصران کنفسیوس بود که در شمال چین زندگی می کرد. او یک استراتژیست برجسته ی نظامی بود.کتاب هنر جنگ یادگار سان تزو در چین است که به بقا و دوام موفقیت در دوران دشوار اشاره دارد. تا مدت ها حرف های سان تزو دهان به دهان انتقال یافتند و بعدا روی چوب بامبو نوشته شدند و سرانجام در قالب کتاب عرضه شد.کتاب هنر جنگ نوشته ی سان تزو

کتاب هنر جنگ تنها کتاب نظامی زمانه ی خود نبود اما بزرگترین آنها بود. سایر کتاب های نظامی گری آن زمان فنی بودند، اما کتابهنر جنگ به دانش تاکید می ورزد و آن را وسیله ای برای رسیدن به پیروزی ارزیابی می کند.

چگونه در کار خود پیشرفت کنیم

چه زمانی برای کودک کتاب بخریم

جملات ناب از کتاب های مختلف
پیروزی بدون توسل به خشونت

صدبار پیروزی با صد نبرد هنر بزرگی نیست.مقهور کردن ارتش دشمن بدون نبرد هنر است.

کتاب هنر جنگ نگرشی جدید به تعارض و اختلاف است و از حد جنگ برای حفظ بقا فراتر می رود. در این کتاب آمده است که با داشتن هوش به اندازه کافی یک تعارض و اختلاف به مبارزه ای زشت و وقیح تبدیل نمی شود. ژنرال مدبر می داند که جنگ تنها یک راه برای رسیدن به پیروزی است.

باید کاری کرد که با حداقل نیروی نظامی و تلفات به نتیجه رسید. چه بهتر که منابع هر دو طرف مبارزه دست نخورده باقی بماند.

این نتیجه را امروزه شرایط برنده-برنده می نامند.نیازی نیست که طرف مقابل را شکست دهیم بلکه اگر کاری کنیم که او طرز فکر ما را بپذیرد کفایت می کند. اینگونه غرور دیگران زیر پا گذاشته نمی شود. اما اگر ما معتقد به برنده بازنده بودیم ،به زور ، خشونت و تهاجم وابسته می شدیم. سان تزو کمتر به دشمن فکر می کند. به طوری که در اثر آن شما و طرف مقابل به یک شخصیت تبدیل می شوید و میتوانید حتی در جریان اختلاف و در هم برهمی موقعیت را کنترل کنید.

اغلب اشخاص مجبور نیستند درگیر جنگ بشوند ، اما باید با تعارض و اختلاف روبرو شویم

بهترین راه برخورد با یک تعارض و اختلاف این است که حفظ فاصله کنیم. کتاب هنر جنگ به ما می آموزد که ژنرال خشمگین در جنگ بازنده می شود.خشم تولید سردرگمی می کند ،خساراتی به بار می آورد که ضرورت ندارد.اما خویشتنداری و کنترل خود موجب اقدامات قدرتمند می شود.

سان تزو می گوید بهترین مبارزان آن هایی هستند که بدون اینکه مجبور به جنگ شوند به خواسته ی خود می رسند. اگر بتوانید محترمانه با مخالفان خود روبرو شوید ، از ضدیت آنها کاسته می شود و شما بهتر می توانید به نتایج مطلوب برسید.

رهبری با منش

برای اینکه رهبر مورد نظر سان تزو باشید ،نه تنها باید درباره ی طرف مقابل اطلاعات لازم را داشته باشید ، بلکه باید خودتان را هم به خوبی بشناسید.

برای اینکه آسیب ناپذیر باشید باید به یک شخصیت آسیب ناپذیر تبدیل شوید.نمی توانید روی نقطه ضعف طرف مقابل تکیه کنید.موفقیت و پیروزی نصیب کسانی می شود که از اخلاقیات والا برخوردارند.کسانی که نگران رقابت هستند به پیروزی نمی رسند.. نمی توانید بر طرف مقابل پیروز شوید مگر آنکه از منش و بصیرت کافی برخوردار باشید. کسانی که طی زمان به منش عالی می رسند طبیعتا رهبر می شوند. با داشتن شناخت از خود و طرف مقابل حتی اگر در مبارزه شرکت کنید آسیبی به شما نمی رسد.

با داشتن علم و اطلاع درباره ی خود و با داشتن بصیرت استراتژیک از طریق در نظر گرفتن شرایط دیگران می توانید تبدیل به یک ژنرال مدبر شوید.

توجه به چشم انداز بلندتر و شفاف دیدن

چشم انداز کوچک همیشه اشتباه و آسیب پذیر است. برای رسیدن به چشم اندازهای بزرگتر همیشه به اطلاعات جامع نیاز دارید. اینگونه بهتر می فهمید که چه شرایطی وجود دارند.

کتاب هنر جنگ بیش از هر چیز بر اطلاعات جاری تاکید می ورزد. در این کتاب آمده که هرگز به اتکای باور و تعصب شخصی کاری صورت ندهید.به اطلاعاتی که در لحظه دارید بها بدهید و بر اساس آن ها کار کنید.

استاد وقت شناسی

همراه با توانایی دیدن آنچه اتفاق می افتد،توانایی و مهارت دیدن جهت و سرعت حرکت مطرح است. از آنجا که کل را می بینید و از صبر و شکیبایی برخوردارید ، می توانید از نبوغ وقت شناسی برخوردار شوید. می توانید جریان یک موقعیت را بخوانید و بر اساس آن واکنش نشان دهید،نقطه ی مقابل این موقعیت ، اقدام بر اساس عادت ناهشیار و ذهن بی انعطاف است.

استراتژی های سان تزو به ذخیره و ایجاد نیروی محرکه آنی  و آن گاه ضربه زدن شدید و بعد به سرعت فاصله گرفتن تاکید می ورزند. حتی عادت های خوب هم می تواند مانع از دیدن درست یک موقعیت شود.

برخی از عادات و ویژگی های رهبران خوب به قرار زیر است

کنترل کردن درگیری به جای واکنش نشان دادن به آن.

حرکت سریع بدون نخوت و تکبر برای رسیدن به هدف.

اجازه دادن به دشمن برای موضع گیری و بعد برهم زدن توازن نیروهای دشمن.

انعطاف پذیری در همه جا و در هر لحظه حضور داشتن.

تصمیم گیری برای پیروزی به جای آرزو کردن.

توانمندی در شرایط نامطمئن درهم و برهم.

رفتار درست در زمینه های مختلف و غافلگیر کردن دشمن.

داشتن مهارت در فریب دادن نیروهای دشمن.

اصرار بر کسب اطلاعات از طرف مقابل.

ایجاد هماهنگی در سازمان و نیروها.

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

1 comments On نکته هایی از کتاب هنر جنگ نوشته ی سان تزو

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer