مطلبی زیبا از ملاصدرا درباره ی خدا

مطلبی زیبا از ملاصدرا درباره ی خدا

مطلبی بسیار زیبا درباره ی خدا از ملاصدرا

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین (درگذشته ۱۰۴۵ قمری) حکیم متأله و فیلسوف ایرانی سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است.مطلبی زیبا از ملاصدرا درباره ی خدا

کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و اندیشهٔ اسلامی پیش از زمان او به حساب آورد. یکی از خیابان‌های شیراز، تهران، مشهد، اصفهان، قزوین و یزد به نام این فیلسوف است.

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان؛ اما بقدر فهم تو کوچک میشود،

بقدر نیاز تو فرود می آید،

بقدر آرزوی تو گسترده میشود،

و بقدر ایمان تو کارگشا میشود.

به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود،

و به قدر دل امیدواران گرم میشود.

یتیمان را پدر می شود و مادر،

بی برادران را برادر میشود،

بی همسران را همسر میشود،

عقیمان را فرزند میشود،

ناامیدان را امید میشود،

گمگشتگان را راه میشود،

در تاریکی ماندگان را نور میشود،

رزمندگان را شمشیر میشود،

پیران را عصا می شود،

و محتاجان به عشق را عشق می شود.

خداوند همه چیز می شود و همه کس را کس، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل،به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.

 انسان و کتاب

بغل کردن یا آغوش گرفتن و فواید آن

حکایت مرد پینه دوز

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار.

و بپرهیزید از ناجوانمردیهــا، ناراستی ها

نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوندچگونه بر سر سفره شما، با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند،

بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد،

در دکان شما، کفه های ترازویتان را میزان میکند،

و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند.

مگر از زندگی چه میخواهید که در خداییِ خدا یافت نمیشود كه به شیطان پناه میبرید؟

كه در عشق یافت نمیشود

که به نفرت پناه میبرید؟

که در حقیقت یافت نمیشود که به دروغ پناه میبرید؟

که در سلامت یافت نمیشود که به خلاف پناه میبرید؟

مگر حکمت زیستن را از یاد برده ایدکه انسانیت را پاس نمی دارید؟!

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer