سنجش میزان خجالتی بودن

خجالتی بودن
سنجش میزان خجالتی بودن

سنجش میزان خجالتی بودن

خجالتی بودن اصلا خوب نیست ،به خصوص وقتی در زندگی مجبور به روبه رو شدن به افراد مختلف با جایگاهها و رفتارهای متفاوتی هستیم. در صورت کم رو بودن هرگز در پیشبرد اهداف خود موفق نخواهیم بود. خجالتی بودن باعث می شود نتوانیم استعداد خود را به دیگران نشان دهیم و به آن جایگاه شایسته برسیم. افراد زیادی هستند با استعداد و توانایی های فراوان،که فقط به دلیل کم رویی دیده نشده اند و همچنین افراد زیادی هستند با کمترین استعدا و توانایی فقط به دلیل خجالتی نبودن بر بالاترین جایگاهها تکیه زده اند. در زیر می توانید میزان خجالتی یا کم رو بودن خود را بسنجید:

کاهش وابستگی کودک به والدین
لازمه ی آرامش و پر انرژی بودن
نقش باورهای هر انسان در زندگی او

برای اندازه‌گیری کمرویی اجتماعی خود پرسشنامه زیر را تکمیل کنید:

۱. من در جمع به تنهایی آواز نمی‌خوانم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۲. اگر کسی مرا در حال کار کردن نگاه کند ناراحت می‌شوم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۳. اگر غریبه‌ای در نزدیکی من رفتار مسخره‌ای از خودش نشان دهد عصبی می‌شوم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۴. آخرین کاری که موقع خروج از منزل می‌کنم این است که در آینه خود را نگاه می‌کنم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۵. اگر من را از میان حاضران در سالن انتخاب کنند، بعید است که روی صحنه بروم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۶. اگر قبل از دیگران وارد میهمانی دوستان شوم یا از همه زودتر آنجا را ترک کنم ناراحت می‌شوم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۷. در جمع دیگران اگر بیش از چند ثانیه در برابر آینه بایستم ناراحت می‌شوم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

۸. اگر در اتوبوس جای خودم را به کسی بدهم و او با صدای بلند آن را نپذیرد ناراحت می‌شوم.

الف. مخالفم (۱ امتیاز)
ب. تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
ج. کاملا موافقم (۳ امتیاز)

_تفسیر امتیازات تست کمرویی

امتیاز ۱۹ تا ۲۴ :

شما با کمرویی اجتماعی شدید روبرو هستید. ممکن است نسبت به آنچه دیگران درباره شما می‌اندیشند بسیار حساس باشید.

امتیاز ۱۲ تا ۱۸ :

شما با کمرویی اجتماعی متوسط روبرو هستید. متوجه نظرات دیگران درباره خود هستید، اما نه در آن حد که اعتماد به نفس شما را از بین ببرد.

امتیاز ۸ تا ۱۱ :
کمرویی اجتماعی شما بسیار کم است. اشخاص این گروه ممکن است اصلا متوجه آنچه دیگران درباره آن‌ها می‌اندیشند نباشند.

اگر کودک در دوران کودکی با سخت‌گیری و انتقاد فراوان رو به رو باشد ممکن است کمرویی اجتماعی در او شکل حادتری به خود بگیرد.

اما کمرویی اجتماعی اغلب به آن اندازه که به نظر می‌رسد بد نیست، اما اگر از حدی بیشتر شود، مشکل‌ساز خواهد شد. بسیاری از اشخاص کمرو و خجالتی فاقد احساس امنیت خاطر و نسبت به انتقادات بسیار حساس هستند. این اشخاص از رقابت احتراز می‌کنند. اشخاص کمرو اغلب در کنار دیگران ساکت و کم‌حرف هستند، اما می‌توانند مهارت ابراز وجود کردن و قاطعیت را یاد بگیرند.

پریسا رودحله_مترجم

با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی برای شما خوانندگان عزیز

 

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer