در هر سنی در چه زمینه ای قوی هستیم

 

مرجع ادبی
در هر سنی در چه زمینه ای قوی هستیم

زوم لایف_مترجم:مجید حسین زاده

1. در چه زمانی یادگیری زبان دوم آسان تر است؟
بر اساس آمار ارائه شده از سایت Business Insider، با توجه به مطالعات و نظرسنجی های علمی بیان می کند که ما تا سن 7 یا 8 سالگی در اوج توانایی های خود برای یادگیری یک زبان خارجی هستیم.

2. زمانی که قدرت پردازش مغز در اوج است!
در یک پژوهش منتشر شده در سال 2015 دانشمندان علوم مغزی ، قدرت پردازش مغز را در یک تست کد گذاری نشانه های دیجیتال تحلیل کردند.
شرکت کنندگان می بایست مجموعه ای از اعداد را به نشانه های مربوط وصل می کردند. که به طور میانگین گروه 18 ساله ها در انجام این فعالیت بیشترین موفقیت را داشته اند.

3. شما در دهه سوم زندگی خود ، در اوج این موارد هستید

در سن 22 سالگی توانایی شما برای بیاد آوری اسم های نا آشنا در بهترین وضعیت خود قرار دارد.

تمایل آقایان به خانم ها در آغاز دهه دوم زندگی به اوج خودش می رسد در حالی که تمایل خانم ها به آقایان بنظر می رسد که در هر سنی تغییر می کند.

کریستین رادرکمک بنیانگذار سایت دوست یابی در کتاب خود با نام سیل تغییر داده ها توضیح می دهد که آقایان، خانم هایی را که در آغاز دهه دوم زندگی خود هستند را به شدت جذاب می پندارند و این مورد بستگی به سن آقایان ندارد.
زیرا آقایان در سنین بالا نیز به خانم هایی در این رده سنی می پسندند.
از سوی دیگر خانم ها در دهه دوم زندگی خودشان مردانی را ترجیح می دهند که یک یا دو سال از آنها بزرگ تر باشد.
خانم هایی که در دهه سوم زندگی خودشان هستند به مردانی که مقداری از آنها جوانتر هستند، تمایل بیشتری دارند.

کلاف سردر گم
چند داستان کوتاه و خواندنی

– در سن 23 سالگی رضایت از زندگی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

با توجه به در نظر گرفتن همه ی شرایط، 23 عددی جادویی برای احساس رضایت در زندگی است.
این نتیجه اقتباس شده از یک نظرسنجی با جامعه آماری 23 هزار نفر در آلمان می باشد.

– عضلات شما در سن 25 سالگی در قوی ترین حالت خود هستند

– بیشترین تمایل برای آرامش پیدا کردن در 26 سالگی است.

– بهترین سن برای شرکت در ماراتون 28 سالگی است

– استخوان های شما در 30 سالگی در قوی ترین حالت خود هستند

4. شما در انجام این کارها در دهه چهارم زندگی بهترین هستید!
شطرنج بازان در سن 31 سالگی بهترین هستند.
شما می توانید چهره غریبه ها را در 32 سالگی براحتی تشخیص دهید.

5. شما در انجام این کارها در دهه پنجم زندگی خود بهترین هستید!

برندگان جایزه نوبل کشف بزرگ خود را در 40 سالگی انجام داده اند.
مطالعه ای از انجمن ملی اقتصاد امریکا در رابطه با سن و نبوغ علمی نشان می دهد که به طور میانگین سن برندگان جایزه نوبل در حدود 40 سالگی می باشد.

– درک احساسات افراد در دهه 40 و 50 زندگی به اوج خودش می رسد!
در یک بررسی، محققین 10 تصویر بریده شده از صورت افراد مختلف که تمرکز آنها بر روی چشم ها بوده در مقابل 10 هزار شرکت کننده قرار دادند و از آنها خواستند نظر خود را در مورد احساسات افراد درون عکس ها بیان کنند. با توجه به نتایج بررسی ها، شرکت کنندگانی سن آنها بین 40 تا 50 سال بهترین تخمین را در مورد احساسات افراد درون عکس بیان کرده بودند.

6. زمانی که مهارت های ریاضی و محاسباتی شما در بالاترین حالت قرار میگیرد.
افراد 50 ساله ، به سوالات ریاضی با سرعت و دقت بیشتری پاسخ می دهند.

7. زمانی که زندگی مجدد به اوج خودش می رسد.
افراد بالای 60 سال از افراد 55 سال به بالا، حس رضایت از زندگی بهترین را تجربه می کنند.

8. زمانیکه دایره واژگان شما وسیعتر است
افراد بالای 60 و 70 سال در مقایسه با دیگر گروهای سنی در بالاترین سطح دایره واژگان را دارند

9. زمانیکه شما از بدن خود راضی هستید.
نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد که 3/2 مردم امریکا که بالای 65 سال هستند، گفته اند با تیپ و قیافه خودشان لذت می برند.
شاید عشق و علاقه به خود باعث می شود که اشخاص تلاش کنند همانطور باشند غیر آنچه که واقعاً هستند

10. 60 تا 90 سال، زمانیکه شما از دانایی بیشتری برخوردار هستید

11. 82 تا 85،وقتی شما در بهترین حالت سلامت روانی خود هستید

12. زمانیکه ما بزرگترین تصمیمات زندگی خود را رقم می زنیم.
زمانیکه وارد یک دهه جدید از زندگی می شوید ، محققین به این نتیجه رسیدند که افراد در این زمان ها مایلند تصمیمات بزرگی برای زندگی خود بگیرند که به بهتر شدن یا بدتر شدن زندگی منجر می شود.

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer