داستان های کوتاه و آموزنده

داستان های کوتاه
داستان های کوتاه و آموزنده

داستان های کوتاه و آموزنده

حکایت های جالب و آموزنده تقدیم به شما خوانندگان عزیز ،امید که مورد پسندتان واقع بگیرد.داستان های کوتاه و آموزنده

دنبال نخود سیاه فرستادن !

نخود سیاه تنها برای تهیه ی “لپه” کاشته می گردد. همه ی نخودها به همان گونه که درو می شوند استفاده می گردند و آنها را تغییر شکل نمی دهند جز نخود سیاه که هیچ گاه به صورت اصلی برای فروش به بازار نمی برند و چون به عمل آمد نخست آن را در آب می ریزند تا خیس بخورد و به صورت “لپه” در بیاید سپس می فروختند.

نخود سیاه در هیچ مغازه ای پیدا نمی شود، در گذشته هیچ کس هم دنبال نخود سیاه نمی رفت و در اصطلـاح اگر کسی را به دنبال نخود سیاه می فرستادند، در حقیقت او را به دنبال چیزی فرستاده بودند که در هیچ دکانی پیدا نمی شد و به همین دلیل از معنی مجازی آن این گونه فهمیده می شد که می خواسته اند او را دنبال کاری دروغین بفرستند تا از رازی یا داستانی باخبر نشود.

نکات اساسی برای نویسنده شدن از زبان نویسندگان بزرگ

“اریش هونکر

“اریش هونکر” ، رهبر آلمان شرقی می‌بیند که مردم در صف ایستاده‌اند.
او هم در صف می‌ایستد و از فرد جلویی می‌پرسد که این صف برای چیست؟
جلویی جواب می‌دهد که مردم می‌خواهند اجازه سفر بگیرند و از کشور بروند.

هونکر متوجه می‌شود که با ایستادن او در صف مردم پراکنده شدند.

از یک نفر می‌پرسد که حالا چرا یک دفعه صف به هم خورد.
او هم می‌گوید:
وقتی که تو بروی دیگر لازم نیست ما برویم.

فقط یک نفر کافی است تا یک شهر آباد یا ویران شود.

رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو

حكيمی به دهی سفر کرد …

 

حكيمی به دهی سفر کرد،زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حكيم خواست تا مهمان وی باشد.
حكيم پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد.
کدخدای دهکده هراسان خود را به حكيم رسانید و گفت :
این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید !حكيم به کدخدا گفت :
یکی از دستانت را به من بده !!!
کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان حكيم گذاشت.
آنگاه حكيم گفت :
حالا کف بزن !!!
کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت:
هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند ؟!
شیخ لبخندی زد و پاسخ داد :

هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند!

اشعار فروغ فرخزاد

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer